Etik og Regler

 1. Din nøglebrik er personlig og skal benyttes hver ganf du går ind i centeret. Det er ikke tilladt at tage andre med ind i centret.
 2. Er nøglebrikken skadet ved misbrug eller bortkomst, betales kr. 200,- for en ny.
 3. Man skal være fyldt 13 år for at blive medlem. 13-14 årige kun træning ifølge med voksne.
 4. Babyer må medbringes på forudbestemte tidspunkter om formiddagen, men kun så længe de kan ligge i lift.
 5. Intet medlem må optage træningen, før centrets udstyr og øvelser er gennemgået af en af foreningens instruktører.
 6. Man viser hensyn til de andre medlemmer og foreningens instruktører.
 7. Der skal anvendes indendørs fodtøj og egnet træningstøj. Der må ikke trænes med bar overkrop.
 8. Medlemmer skal medbringe et håndklæde til træning.
 9. Mobiltelefoner må medbringes, de skal være på lydløs. Evt. samtale skal foregå uden for træningslokalet.
 10. Mobiltelefoner må gerne på lige fod med Ipod og lignende anvendes til egen musik. Dette skal foregå med øresnegle.
 11. Tasker, udendørssko, overtøj mv. skal anbringes i omklædningsrum. Værdigenstande kan opbevares i reolen i centret. Opbevaring er på eget ansvar.
 12. Ryd op efter dig selv. Sæt håndvægte og vægtskiver på plads efter brug. Smid brugt papir m.m. i affaldsspanden. Træningsudstyr aftørres efter brug.
 13. Der må ikke ryges i centret. Ligeledes må der ikke indtages alkoholiske drikke, euforiserende stoffer, eller andre forbudte stoffer hverken før, under eller efter træning.
 14. Alle former for doping er forbudt og vil medføre øjeblikkelig bortvisning samt karantæne. Vi er medlem af ”Anti-doping Danmark”, som vil gennemføre uventede kontrolbesøg. Nægtelse af samarbejde med ”Anti-doping Danmark” vil medføre øjeblikkelig bortvisning.
 15. Al træning er på eget ansvar.

Et medlemskab kan ikke sættes i bero, overdrages til en anden eller refunderes.

Overtrædelse af ovennævnte reglement medfører bortvisning. Indbetalt kontingent refunderes ikke.